1. <rp id="1ldiq"></rp>

     1. <tt id="1ldiq"><noscript id="1ldiq"></noscript></tt>

       ZASADY SI?
       ZMIENI?Y

       KUP KART? GEFORCE RTX?
       I ODBIERZ GR?CALL OF DUTY ?:
       MODERN WARFARE ?
       .*

       Zmieniamy oblicze chmury hybrydowej

       Nowe partnerstwo pomaga akcelerowa? potok pracy w nowoczesnych przedsi?biorstwach.

       caoporen超碰最新地址

       ZYSKAJ SUPERMOCE

       SERIA GEFORCE? RTX SUPER?

       Sklep

       RTX. It’s On.

       Nap?dzane SI. Oparte na rozwi?zaniach Jetson Nano.

       Najszybsza karta graficzna do komputerów PC, jaka kiedykolwiek powsta?a.

       Odtwarzacz do strumieniowania multimediów w jako?ci 4K HDR. Kup Teraz.

       GAMING

       Ray tracing jest ju? dost?pny

       Ponad 144 FPS w grach typu Battle Royale.
       Oparte na platformie GeForce.

        

       Kup kart? GeForce RTX? i odbierz gr? Call of Duty?: Modern Warfare?.

       Gamingowe Laptopy Wyposa?one W Karty GeForce RTX.

       SI - Wiadomo?ci

       Dzi?ki ostatnim prze?omowym osi?gni?ciom z zakresu szkolenia, wnioskowania i rozmiaru modelu NLP ?wiat jest o krok bli?ej do stworzenia konwersacyjnej SI.

       Analitycy danych mog? akcelerowa? swe projekty z zakresu uczenia maszynowego jeszcze bardziej dzi?ki us?udze Microsoft Azure.

       Mo?esz zyska? nawet trzykrotne przyspieszenie dzi?ki dwóm linijkom kodu, wykorzystuj?c rdzenie Tensor i biblioteki PyTorch lub TensorFlow.

       Wykorzystaj pot?g? SI dzi?ki bibliotekom udost?pniaj?cym akceleracj? na GPU NVIDIA.

       SI W Centrum Dany

       Z 8 godzin do 80 sekund – platforma SI NVIDIA  osi?ga niezwyk?? wydajno?? w najnowszej edycji MLPerf.

       System NVIDIA DGX-2?, wykorzystuj?c j?zyk Python, przeprowadzi? 20 milionów symulacji transakcji w ci?gu godziny ustanawiaj?c nowy rekord wydajno?ci w zakresie analizy historycznej.

       Po??czenie dwóch ?wiatowych liderów bran?y HPC.

       NGC rozszerza si?, aby akcelerowana na GPU sztuczna inteligencja by?a jeszcze bardziej dost?pna.